Welkom bij Refuel

Refuel heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de markt voor transportbrandstoffen.

CO2 besparing

Maximale CO2 besparing van de hernieuwbare brandstoffen die Refuel levert

Voorkomen en bescherming

Voorkomen van veranderingen in landgebruik en bescherming van biodiversiteit

Traceerbare waardeketens

Opzetten van traceerbare waardeketens

Transparantie

Transparant zijn in wat we doen

Refuel is een bedrijf dat actief is in de handel en distributie van hernieuwbare brandstoffen. Refuel heeft als doel heeft om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de markt voor transportbrandstoffen. Refuel is opgericht vanuit de gedachte dat mobiliteit over mensen gaat. Vanwege een groeiende wereldbevolking en een hogere levensstandaard voor miljarden mensen, zal de wereldwijde vraag naar meer duurzame brandstoffen alleen maar verder toenemen.

De volwassenheid van de Europese oliemarkt en de wens om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen leidt daarnaast tot een grotere Europese vraag naar hernieuwbare brandstoffen.