Diensten

Refuel is gespecialiseerd in het efficiënt en concurrerend aanbieden van duurzame brandstoffen en biomassa. Wij stimuleren onze klanten in verschillende transportmarkten om gebruik te maken van hoog CO2 reducerende hernieuwbare brandstoffen.

Wij betrekken onze producten vanuit een uitgebreid wereldwijd netwerk van leveranciers middels langlopende contracten. Bovendien zorgen onze bestaande contacten met opslagbedrijven en rederijen voor additionele waarde in dit deel van de keten door tijdig transport en concurrerende opslag- en vrachttarieven.

Als adviseur biedt Refuel klanten de handvaten om waarde te creëren bij het opzetten van duurzame projecten. Dit doen we door middel van:

  • het vaststellen van realistische vooruitzichten voor de markten voor hernieuwbare brandstoffen, technologische mogelijkheden en de rol van overheden en andere stakeholders
  • het ontwikkelen van strategieën voor de invoering van hernieuwbare brandstoffen in de product portfolio
  • het aantrekken van investeerders of partners
  • succesvolle implementatie van deze projecten