Milieu en duurzaamheid

Refuel zoekt voor de verschillende transportmodaliteiten naar ecologisch, sociaal en financieel verantwoorde hernieuwbare brandstoffen.

Hoe we dat doen? We betrekken onze hernieuwbare brandstoffen wereldwijd om de beste combinatie van productkwaliteit, duurzaamheid, CO2 reductie en prijs te realiseren. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we onze klanten betaalbare en kwalitatief uitstekende brandstoffen kunnen aanbieden die de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk helpen verminderen.

We zijn transparant over de oorsprong van onze brandstoffen en de gerealiseerde broeikasgas besparingen, omdat we geloven dat dit leidt tot verdere verbeteringen. Refuel brengt die hernieuwbare brandstoffen op de markt die de hulpbronnen van deze wereld op verantwoorde wijze gebruiken. In onze optiek betekent dit:

  1. maximale CO2 besparing van de hernieuwbare brandstoffen die Refuel levert
  2. voorkomen van veranderingen in landgebruik en bescherming van biodiversiteit
  3. opzetten van traceerbare waardeketens
  4. transparant zijn in wat we doen